Politika kvality

Poslaním spoločnosti 123preklady.eu Slovakia, s.r.o., ktorej hlavným zameraním je poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, je neustále zlepšovanie úrovne kvality a všestranné uspokojovanie očakávaní, potrieb i predpokladaných požiadaviek pre našich stálych i potenciálnych zákazníkov.

Strategickou víziou našej spoločnosti je vytvoriť agentúru, ktorá je stabilná, schopná dlhodobej konkurencieschopnosti na trhu, plnením si svojich sľubov voči klientom, a síce plnením nášho kréda:

„Sľubujeme len to, čo vieme dodržať!“

K splneniu vyššie uvedeného sa spoločnosť zaväzuje dodržať nasledujúce zásady politiky kvality:

Vzťah k zákazníkovi 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. zabezpečuje odborný preklad, resp. tlmočenie, v optimálnom pomere „cena, termín, kvalita“ vyberaním si vysokokvalitných dodávateľov z rady technikov, lekárov, ekonómov, právnikov, umelcov v rámci EÚ i celého sveta s dlhodobou praxou.

123preklady.eu Slovakia, s.r.o. sa snaží docieliť zrealizovanie všetkých ich požiadaviek, ako ich aj predvídať, pretože zákazník je hlavným kritikom kvality našich služieb.

Vzťah k dodávateľom 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. starostlivo vyberá a hodnotí svojich dodávateľov v zmysle ich jazykových znalostí z vyššie uvedených oblastí s cieľom zaistiť vysoko kvalitné služby svojim zákazníkom.

123preklady.eu Slovakia, s.r.o. preferuje korektnosť, zdvorilosť a otvorenú komunikáciu. Všetci naši dodávatelia sú schopní dodávať presne podľa našich potrieb a špecifikácií.

Vzťah k firme 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. prevádzkuje svoje činnosti v súlade s legislatívnymi predpismi.


Vzťah k zamestnancom 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. verí, že kvalitná a zodpovedná práca je zárukou úspechu. Každý náš zmluvný partner je presvedčený o význame kvality pre prosperitu firmy.

Vzťah k systému kvality 123preklady.eu Slovakia, s.r.o. sa zaväzuje k napĺňaniu politiky kvality ako súčasti filozofie spoločnosti smerujúcej k neustálemu zlepšovaniu SRK a trvalej orientácie na spokojných zákazníkov.