JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

filipínsky jazyk


PREKLADY - FILIPÍNŠTINA

Preklady do filipínštiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do filipínštiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Filipínština je jeden z dvoch úradných jazykov Filipín (druhým je angličtina), založený na jazyku tagalog s prímesou slov pochádzajúcich z iných filipínských jazykov. Patrí do západnej vetvy rodiny malajsko-polynézkych jazykov. Je to materský jazyk značnej časti obyvateľov centrálnych regionov Filipín, ako mateřský jazyk ho používa okolo 25 mil. ľudí.ň

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Filipínština, dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/