JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

turecký jazyk


PREKLADY - TUREČTINA

Preklady do turečtiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do turečtiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Turečtina alebo turecký jazyk patrí do juhozápadnej čiže oghuzskej (turkménskej) skupiny turkickej vetvy altajskejjazykovej rodiny. Úradný jazyk v Turecku a Cypre. Celosvetovo má turečtinu ako materinský jazyk viac ako 77 miliónov a je tak najrozšírenejším turkickým jazykom.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Turečtina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/