JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

perzský jazyk


PREKLADY - PERZŠTINA

Preklady do perzština - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do perzštiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Západná perzština (iné názvy: perzština (v užšom zmysle)novoperzština (v užšom zmysle)západné fársífársí (v užšom zmysle)pársí (v užšom zmysle)iránska perzština) je perzský jazyk resp. variant perzštiny, ktorý je spisovným, úradným a hovoreným jazykom v Iráne. Hovorí ním podľa rôznych zdrojov 22 - 40 miliónov ľudí. Zapisuje sa arabským písmom.

Jediné spisovné jazyky v pravom slova zmysle sú dnes západná perzština, daríjčina a tadžičtina. Vzájomne sa údajne odlišujú zhruba ako slovenčina a čeština, ale majú menej pôvodných spoločných výrazov. Daríjčina a tadžičtina je archaickejšia a gramaticky bohatšia než západná (teda iránska) perzština. V daríjčine je veľa výpožičiek z paštčiny, v tadžičtine z ruštiny a v západnej perzštine z arabčiny a čiastočne z turečtiny a francúzštiny.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Perzština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/