JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

slovinský jazyk


PREKLADY - SLOVINČINA

Preklady do slovinčiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do slovinčiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Slovinčina patrí do skupiny južnoslovanských jazykov a je úradným jazykom v Slovinsku. Patrí aj medzi úradné jazyky . Po slovinsky hovorí vo svete približne 2 milióny obyvateľov, väčšina z nich žije v Slovinsku.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovinčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/