JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

rumunský jazyk


PREKLADY - RUMUNČINA

Preklady do rumunčiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do rumunčiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Rumunčina je románsky jazyk, hovorí ním asi 24 miliónov ľudí, z ktorých väčšina žije v Rumunsku (ale aj Maďarsko, Bulharsko, Vojvodina, Ukrajina). Rumunčina sa vyvíjala v úzkom kontakte so slovanskými jazykmi. Písomná podoba rumunčiny používa latinku (mierne modifikovanú).

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Rumunčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/