JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

thajský jazyk


PREKLADY - THAJČINA

Preklady do thajčiny - vypracuvávame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do thajčiny akýchkoľvek dokumentoch : preklady internetových stránok, preklady rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, preklady výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, preklady vysvedčení, preklady diplomov, preklad úmrtných listov, preklad notárských zápisníc, preklad obchodných zmlúv, preklad daňových priznaní a preklad výkazov a strát, preklad auditov, preklad súvach, preklad atestov, preklad živnostenských listov, preklad marketingových materiálov, preklady odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Thajčina je najdôležitejší jazyk thajskej jazykovej rodiny blízky laoštine.

Je to úradný jazyk v Thajsku. Má 4 základné nárečia: severné, severovýchodné, centrálne a južné. Spisovná thajčina je založená na centrálnom dialekte (Bangkok a údolie rieky Menam).

Zapisuje sa slabičným thajským písmom indického pôvodu.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Thajčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/